31 października, 666 lat temu, Olsztyn (wtedy jeszcze Allenstein) otrzymał przywilej lokacyjny na prawie chełmińskim. Stał się on pełnoprawnym miastem i właśnie z tego powodu nasz Klient złożył w naszej firmie Agraf zamówienie na koszulki Promostars Premium Plus z nadrukiem nawiązującym do symboli Olsztyna. Metodą znakowania był sitodruk.