WRAP (Worldwide Responible Accredited Production) to certyfikat powstały w 2000 r., który mogą otrzymać producenci posiadający bezpieczne, legalne, humanitarne i etyczne miejsce pracy. By otrzymać certyfikat, należy spełnić 12 kryteriów (zgodność z prawem i przepisami, brak pracy przymusowej, a także zartudniania nieletnich, brak molestowania w miejscu pracy, wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników, brak dyskryminacji, przestrzeganie zasad BHP, wolność do zgromadzeń i negocjacji zbiorowych, ochrona środowiska, przestrzeganie przepisów eksportowych oraz odpowiednie zadbanie o bezpieczeństwo). W programie biorą udział firmy z całego świata, duża ich część to producenci odzieży. Po spełnieniu wszystkich warunków WRAP, placówka otrzymuję jeden z trzech certyfikatów: SILVER (przysługujący 6 miesięcy), GOLD (12 miesięcy), PLATINUM (24 miesiące)