W dobie epidemii koronawirusa każdy pomaga jak może. Nasza służba zdrowia w ostatnich miesiącach potrzebuje pomocy bardziej niż zawsze, dlatego i my przekazaliśmy cegiełkę od nas na pomoc szpitalom. Przekazaliśmy Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie kilkaset koszulek. Trafią one do pracowników szpitali z naszego województwa (Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie, Szpitala Dziecięcego w Olsztynie, Szpitala Jednoimiennego w Ostródzie). Zbiegło się to z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek, który przypada właśnie 12 maja, więc nasze wsparcie jest odpowiednikiem kwiatka w podzięce za trud włożony w opiekę nad pacjentami.